تمامی مطالب موجود در این سامانه از وب سایت های دیگر و بدون دخالت انسانی جمع آوری شده , لذا تمام مسئولیت آنها بر عهده وب سایت منبع میباشد. مطالب مغایر با قوانین جمهوری اسلامی ایران را از طریق بخش تماس با ما به ما اعلام کنید.


ورود به کانال تلگرام


نيمه شب ها ....  

نیمه شب ها دیده ای بیخود پریشان میشوی ؟ / در هوای یار سابق محو ایشان میشوی 
نیمه شب ها دیده ای اشكت چو سیل جاری شود ؟ / هرچه تردید و مردد بوده ای " آری " شود 
كودتا را دیده ای هرشب چقدر تكراری است ؟ / فكر او هر شب برایت عامل اجرایی است 
دیده ای در ساعت دو نیمه شب چی میشود ؟ / هی به این فكری كه هم آغوش او كی میشود
یا اراده میكنی در نیمه شب با یك پیام / مینویسی دلبرا میشه بگی روزی بیام ؟
دیده ای صد بار هی حذف و اضافه میكنی ؟ / دیده ای در نیمه شب خود را كلافه

ادامه مطلب  

نيمه شب ها ....  

نیمه شب ها دیده ای بیخود پریشان میشوی ؟ / در هوای یار سابق محو ایشان میشوی 
نیمه شب ها دیده ای اشكت چو سیل جاری شود ؟ / هرچه تردید و مردد بوده ای " آری " شود 
كودتا را دیده ای هرشب چقدر تكراری است ؟ / فكر او هر شب برایت عامل اجرایی است 
دیده ای در ساعت دو نیمه شب چی میشود ؟ / هی به این فكری كه هم آغوش او كی میشود
یا اراده میكنی در نیمه شب با یك پیام / مینویسی دلبرا میشه بگی روزی بیام ؟
دیده ای صد بار هی حذف و اضافه میكنی ؟ / دیده ای در نیمه شب خود را كلافه

ادامه مطلب  

نام آوران بيرجند شيخ عبدالحسين فنودي و نوابة خفي  

شیخ عبدالحسین فنودی
شیخ عبدالحسین ، فاضلی سخنور و شاعر شیرین سخن و از وعاظه معرف زمان خود بوده است . دیوان قصاید و غزلیات او در حدود 2000 بیت می باشد كه نمونه ای از اشعار وی ذكر می شود:
دلبرا ناز تو بر ما عار نیست                      نیم جو بر خاطر ما بار نیست
گر تو ما را می خواهی گو مخواه          جان به قربان تو قحط یار نیست
راست گویم گل  رخان دیوانه اند      یک پری رخ در جهان هشیار نیست
ورنه عیسی كس گذارد خر خرد               با كه گویم ی

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1